Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Bảo vệ thu nhập , Bảo vệ tương lai Gia đình

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

  • Bảo hiểm gấp 3 lần khoản vay cho rủi ro TV, TTTBVV (*)
  • Thủ tục tham gia đơn giản, nhanh chóng

(*) TV, TTTBVV: Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM:

Trong thời hạn bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm không may TV, TTTBVV, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm cho khách hàng. (**)

(**) Số tiền bảo hiểm gấp 3 lần khoản vay tại F88 và gia tăng 10% mỗi năm từ năm thứ hai hợp đồng.

 

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

Thông tin sản phẩm Bảo hiểm Bảo vệ thu nhập gia đình

  • Người được bảo hiểm: Tất cả khách hàng của F88
  • Tuổi tham gia: 18 - 60 tuổi
  • Tuổi tối đa được bảo hiểm: 61 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 - 3 năm (*)

(*) Thời hạn bảo hiểm sẽ lớn hơn hoặc bằng thời hạn vay và sẽ được làm tròn lên đến 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm...

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM:

Trong thời hạn bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm không may TV, TTTBVV, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm cho khách hàng. (**)

(**) Số tiền bảo hiểm gấp 3 lần khoản vay tại F88 và gia tăng 10% mỗi năm từ năm thứ hai hợp đồng.

Ví dụ minh họa:

Anh Nguyễn Văn A là khách hàng vay 10 triệu đồng tại Công ty F88 với thời hạn vay 1 năm. Đồng thời, anh A cũng tham gia sản phẩm "Bảo hiểm Bảo vệ thu nhập gia đình" của Mirae Asset Prévoir với số tiền bảo hiểm là 30 triệu đồng (gấp 3 lần khoản vay) để được bảo vệ an toàn tài chính trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống.

Khi anh A chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả số tiền bảo hiểm 30 triệu đồng. Như vậy, người thân của anh A vừa có thể chi trả khoản vay còn lại của anh A tại Công ty F88 và đồng thời, còn có thể trang trải các chi phí đột xuất để vượt qua giai đoạn khó khăn này.