Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Bệnh hiểm nghèo đang ngày càng trở nên phổ biến. Nỗi lo tài chính cho chi phí chữa bệnh và điều trị luôn là khó khăn lớn nhất mà không chỉ người bệnh mà còn của cả gia đình phải vượt qua. Hiểu được những trăn trở và lo lắng đó, Mirae Asset Prévoir luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình điều trị và phục hồi với giải pháp Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo.

  

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

  • Tuổi tham gia: 1 – 58  tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 1 năm, có thể gia hạn hàng năm

Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm ngay sau khi Người được bảo hiểm lần đầu mắc phải bệnh hiểm nghèo nằm trong danh sách được bảo hiểm.