Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Là cha mẹ, chúng ta đều mong muốn những điều tốt nhất dành cho con trẻ. Tham gia sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ thu nhập cũng là cách cha mẹ chu toàn tương lai học vấn cho đứa con thân yêu ngay từ hôm nay.

    

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

  • Tuổi tham gia: 20  – 59  tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: tối đa 17 năm
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng chính

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này (cha hoặc mẹ) tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này tương đương với 10.000.000 đồng mỗi năm để con cái của Người được bảo hiểm có thể trang trải chi phí học tập