Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Tình yêu được bắt đầu từ việc chăm lo dành cho những người thân yêu. Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho các thành viên của gia đình thông qua một kế hoạch tài chính chu toàn.

Khi tham gia bảo hiểm hỗ trợ đóng phí, bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng các kế hoạch tài chính của gia đình vẫn được đảm bảo ngay cả khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra.


Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm

Quy tắc điều khoản

Tuổi tham gia:

18 – 60 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:

65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm:

5 – 47 năm

Thời hạn đóng phí:

Bằng thời hạn bảo hiểm

Trong thời gian hiệu lực của sản phẩm bổ trợ này, nếu Người được Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir sẽ:

  • Miễn thu phí bảo hiểm của sản phẩm chính hoặc hỗ trợ khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính nếu Hợp đồng bảo hiểm chính là Hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư; và
  • Miễn phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ được chấp thuận miễn đóng phí được đính kèm trong cùng Hợp đồng bảo hiểm chính (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả kể từ Ngày đến hạn đóng phí tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm cho đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.