Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Độ tuổi tham gia bảo hiểm: 0 – 75 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: tối đa lên đến 10 năm.

    

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
  • Không áp dụng thời gian chờ.
  • Thủ tục đơn giản, chỉ cần trả lời bảng câu hỏi sức khỏe.