Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Độ tuổi được bảo hiểm: từ 18 – 75 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: bằng thời hạn khoản vay, tối đa 20 năm.
  • Số tiền bảo hiểm: bằng khoản dư nợ vay còn lại, tối đa 24 tỷ.

   

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả khoản dư nợ vay cho ngân hàng. Bên vay (người được bảo hiểm) và gia đình sẽ không còn phải lo về gánh nặng tài chính đối với ngân hàng.
  • Được bảo hiểm ngay khi giải ngân.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.