Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Người được bảo hiểm: là chủ tài khoản tiết kiệm tích lũy.
  • Độ tuổi được bảo hiểm: từ 18 đến 60 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: do bên mua bảo hiểm lựa chọn, tối đa 20 năm.

   

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir chi trả các Khoản tiền tiết kiệm tích lũy định kỳ còn phải đóng theo kế hoạch đã đăng ký với ngân hàng. Khách hàng yên tâm về những dự định tài chính chắc chắn sẽ được thực hiện trong tương lai.
  • Không áp dụng thời gian chờ.

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản