Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Chương trình Chăm sóc khách hàng VIP 2020 - 2021 (dành cho khách hàng kênh phân phối Bưu điện)

MAP Life trân trọng gửi tặng hàng ngàn món quà hấp dẫn đến khách hàng VIP đang sở hữu hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ của MAP Life phát hành từ Bưu điện.

Chương trình chăm sóc khách hàng 2020 (dành cho khách hàng kênh Ngân hàng NCB và Roadshow)

Chương trình chăm sóc khách hàng 2020 (dành cho khách hàng kênh Ngân hàng NCB và Roadshow)

Mirae Asset Prévoir khởi tạo Cộng đồng Khách hàng Thân thiết NCB & Roadshow trên nền tảng Facebook

Với mong muốn kết nối, tăng cường hoạt động truyền thông với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 26 tháng 8 năm 2019, Mirae Asset Prévoir chính....

Chương trình Chăm sóc khách hàng VIP 2019 - 2020 (dành cho khách hàng kênh phân phối Bưu điện)

Để tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Mirae Asset Prévoir trong suốt thời gian qua, Mirae Asset Prévoir triển khai chương trình Chăm sóc khách hàng VIP từ n...

Mirae Asset Prévoir khởi tạo Cộng đồng Khách hàng Thân thiết VN Post trên nền tảng Facebook

Với mong muốn kết nối, tăng cường hoạt động truyền thông với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 22 tháng 7 năm 2019, Mirae Asset Prévoir chính....

Hãy duy trì hợp đồng bảo hiểm với Mirae Asset Prévoir để nhận được quyền lợi bảo vệ và lãi suất tốt nhất (Dành cho khách hàng kênh phân phối Bưu điện)

Hãy duy trì hợp đồng bảo hiểm với Mirae Asset Prévoir để nhận được quyền lợi bảo vệ và lãi suất tốt nhất (Dành cho khách hàng kênh phân phối Bưu điện)

Chương trình chăm sóc khách hàng 2019 (dành cho khách hàng kênh Ngân hàng NCB và Roadshow)

Chương trình chăm sóc khách hàng 2019 (dành cho khách hàng kênh Ngân hàng NCB và Roadshow)

Chương trình Chăm sóc khách hàng VIP 2018 - 2019

Để tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Mirae Asset Prévoir trong suốt thời gian qua, Mirae Asset Prévoir triển khai chương trình Chăm sóc khách hàng VIP từ n...

Chăm sóc khách hàng VIP 2017 - 2018

Chương trình chăm sóc khách hàng 2017 - 2018 sẽ được Prévoir Việt Nam triển khai bắt đầu từ ngày 15/8/2017 - 14/8/2018.

Tiếp tục triễn khai chương trình "Ưu đãi khách hàng VIP 2013"

Để gia tăng quyền lợi dành cho các khách hàng đang sở hữu sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện và tri ân những khách hàng có thời gian duy tri hợp đồng lớn. Prévoir Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Ưu đãi khách hàng VIP từ 15/8/2013 - 15/8/2014.