Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Chương trình khuyến mại “Khởi động cùng MAP Life” (KPP VietABank)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (sau đây gọi là “Mirae Asset Prévoir”) triển khai chương trình khuyến mại “Khởi động cùng MAP Life” dành tặng cho người thân và Quý khách hàng nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (sau đây gọi là “VietABank”).

Chương trình áp dụng cho khách hàng mua mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ UL68 – Tâm An Bảo Phát (Bảo hiểm liên kết chung 2018) thông qua VietABank từ ngày 08/09/2021 đến hết ngày 15/10/2021 với tổng phí bảo hiểm thực đóng của sản phẩm chính (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm và phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ kèm theo (nếu có)) từ 10 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận quà tặng tương ứng với mức phí đóng ngay sau thời gian 21 ngày tự do xem xét của Hợp đồng, cụ thể :

Tổng phí bảo hiểm thực đóng

 của sản phẩm chính - X (đvt - đồng)

Quà tặng (đvt - đồng)

Số lượng tối đa

10,000,000 ≤ X < 15,000,000

    1,000,000

355

15,000,000 ≤ X < 20,000,000

    1,500,000

 100

20,000,000 ≤ X < 30,000,000

     2,000,000

 50

30,000,000 ≤ X < 50,000,000

    3,000,000

  50

50,000,000 ≤ X < 80,000,000

    5,000,000

   20

80,000,000 ≤ X < 100,000,000

    8,000,000

  5

X ≥ 100,000,000

     10,000,000

  5

Trong đó, X là tổng phí bảo hiểm cơ bản thực đóng của sản phẩm chính của sản phẩm UL68 – Tâm An Bảo Phát (Bảo hiểm liên kết chung 2018).

(X – không bao gồm khoản phí bảo hiểm đóng thêm của sản phẩm chính và phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ kèm theo (nếu có))

 

Thể lệ chương trình khuyến mại “Khởi động cùng MAP Life”