Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay


TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN LÀM VIỆC TẠI MIRAE ASSET PRÉVOIR?


Chúng tôi “tôn trọng sự khác biệt” và “cùng phát triển” trong quản trị nhân sự tạo điều kiện để  nhân viên phát huy sáng kiến, phát triển năng lực và cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Chế độ thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội được đào tạo và phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, đặc biệt với các chương trình đào tạo liên tục được cập nhật, hiện đại về nội dung và hình thức tổ chức được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia đào đạo giàu kinh nghiệm.
Gia nhập cùng đội ngũ nhân viên năng động, thân thiện của Công ty BHNT Mirae Asset Prévoir.

Các vị trí tuyển dụng

Senior Pricing Officer

Senior Pricing Officer is responsible for pricing tools, supporting Sale Department and other tasked requested.

Digital Marketing Deputy Manager

This job holder is held primarily responsible for Initiating initiatives and building necessary platforms to accommodate and facilitate the digital marketing...

Internal Control & Risk Management Officer

This position is responsible for providing the risk management & internal control service for the company.

Investment Officer

This position is responsible for researching (macroeconomics and industries); portfolio monitoring and taking part in cash flow management, reporting and oth...

Project Management Officer

This position is responsible for assisting Deputy Project Manager in coordinating the activities of a project to ensure cost, MC & Committee, Business Strate...

Graphic Design Executive (Temp in 6 months)

This job holder is held responsible for creating and modifing Mirae Asset Prevoir Life Insurance (MAP Life) brand identity to ensure its prominent exposure a...

Report & Data Management Senior Officer

The position is responsible for support the line manager to perform all assigned reports are made with correct data/ figures in line with business requiremen...

Senior Business Analyst Project Manager

The Senior Business Analyst Project Manager is responsible for overall project management and planning activities for Business & Partnership projects and all

Information System Security Manager (ISSM)

The Information Systems Security Manager (ISSM) is responsible for protecting our company’s devices, computers, servers, networks and data against

Digital & New tech Factory Manager

You will drive/conduct and oversee IT projects within the Digital (e-Projects/Digital Projects) areas that are medium to large in size and highly complex by