Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay


TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN LÀM VIỆC TẠI MIRAE ASSET PRÉVOIR?


Chúng tôi “tôn trọng sự khác biệt” và “cùng phát triển” trong quản trị nhân sự tạo điều kiện để  nhân viên phát huy sáng kiến, phát triển năng lực và cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Chế độ thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội được đào tạo và phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, đặc biệt với các chương trình đào tạo liên tục được cập nhật, hiện đại về nội dung và hình thức tổ chức được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia đào đạo giàu kinh nghiệm.
Gia nhập cùng đội ngũ nhân viên năng động, thân thiện của Công ty BHNT Mirae Asset Prévoir.

Các vị trí tuyển dụng

INVESTMENT SUPERVISOR

This position is responsible for handling all investment operational process to be in compliance with the Company’s standards and norms

IT PROJECT MANAGER/ ANALYST

Conducting and overseeing any company’s projects by applying technical expertise in IT Project Management as well as business expertise in Life Insurance

Finance Executive

Finance Executive is responsible for planning & budget control

Claims Manager (with medical background)

The role is designed to oversee all activities of Claims Section to run the daily operation smoothly in delivering excellent judgment, prompt and accurate cl...

Senior Pricing Officer

Senior Pricing Officer is responsible for pricing tools, supporting Sale Department and other tasked requested.

Digital Marketing Deputy Manager

This job holder is held primarily responsible for Initiating initiatives and building necessary platforms to accommodate and facilitate the digital marketing...

Senior Business Analyst Project Manager

The Senior Business Analyst Project Manager is responsible for overall project management and planning activities for Business & Partnership projects and all

Digital & New tech Factory Manager

You will drive/conduct and oversee IT projects within the Digital (e-Projects/Digital Projects) areas that are medium to large in size and highly complex by

Business Analyst Project Manager

As a Business Analyst, you will be the vital link between our information technology capacity and our business objectives by supporting and ensuring the succ...

Core System & Application Manager

Insurance Core Applications and development projects. Manage Insurance Core Application administration and integration process.