Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

MIRAE ASSET PRÉVOIR BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“Mirae Asset Prévoir”) chính thức thông báo ông Ko Young Wan sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Thành...

MIRAE ASSET PRÉVOIR VÀ ÂN BÌNH VIÊN CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày 05 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“Mirae Asset Prévoir”) chính thức công...

Prévoir Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ tại Đồng Nai

Đồng Nai – Ngày 24 tháng 3 năm 2018, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (“Prévoir Việt Nam”) chính thức khai trương Văn phòng kinh doanh Bảo hiể...

Prévoir Việt Nam công bố thương hiệu mới – Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018 – Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“Mirae Asset Prévoir”) vừa tổ chức “Lễ giới thiệu thương hiệu bảo hiểm nhân...

Mirae Asset Prévoir: Tiếp cận và gìn giữ khách hàng bằng sự đơn giản và hiệu quả

(ĐTCK) “Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nên mỗi doanh nghiệp cũng phải liên tục cải thiện về dịch vụ, sản phẩm để có được sự g...

Bảo hiểm Prévoir Việt Nam ra mắt hình ảnh mới

Sáng (25/7/2016), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir Việt Nam) ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu sự thay đổi hình ảnh và nhận...

Prévoir Việt Nam và NCB hợp tác cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Khang An Bảo Gia

Ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (“Prévoir Việt Nam”) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc...

Prévoir Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mirae Asset Life Insurance

Prévoir Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mirae Asset Life Insurance

NCB VÀ PRÉVOIR VIỆT NAM HỢP TÁC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ HỖ TRỢ GIÁO DỤC – KHANG AN THÀNH TÀI

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (“Prévoir Việt Nam”) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NCB”) triển khải sản phẩm bảo hiể...