Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

MIRAE ASSET PRÉVOIR VÀ ÂN BÌNH VIÊN CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày 05 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“Mirae Asset Prévoir”) chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Ân Bình Viên (“ABV”) trong việc khai thác và tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ của cả hai bên.

Ông Trương Ngọc Bích – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ABV Group và ông Khamsaya Soukhavong – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MAP Life ký kết hợp tác chiến lược.


Sự hợp tác này là một khoản đầu tư tài chính của ABV nhằm nâng cao giá trị sản phẩm của ABV cũng như cung cấp lợi ích bổ sung cho các nhà đầu tư và khách hàng khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm. Thỏa thuận này cũng sẽ giúp ABV thực hiện một cách trọn vẹn nghĩa vụ của ABV đối với các nhà đầu tư bằng cách đảm bảo các nguồn ngân quỹ luôn sẵn sàng để hỗ trợ họ.


Mirae Asset Prévoir tin rằng sự hợp tác với Tập đoàn ABV sẽ là một dịch vụ đầy sáng tạo, khi cả hai bên có thể cùng kết hợp để mang lại các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.


Thông qua sự hợp tác này, Mirae Asset Prévoir kỳ vọng ABV sẽ là đối tác tiên phong trong việc tích hợp sản phẩm và dịch vụ của hai bên để tạo giá trị gia tăng cho khách hàng, lan tỏa thông điệp cuộc sống bền vững, tốt đẹp hơn đến với khách hàng nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.


Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, Mirae Asset Prévoir đã, đang và luôn tập trung vào việc nâng cao sự hiểu biết sâu sắc về các nhu cầu của khách hàng, xây dựng nền tảng vững mạnh về tài chính, luôn tiên phong phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mang đến những giá trị tốt đẹp vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của khách hàng.


Cho đến thời điểm hiện tại, Mirae Asset Prévoir đã mở rộng các quan hệ đối tác của mình bao gồm các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, trên cơ sở hợp tác ba bên cùng có lợi, lợi ích cho khách hàng, lợi ích cho đối tác và lợi ích cho công ty bảo hiểm nhân thọ.


Mirae Asset Prévoir tự hào là Công ty bảo hiểm nhân thọ có hoạt động hợp tác kinh doanh bảo hiểm phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.