Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

THÔNG QUA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG MAP LIFE APP

Đóng phí bảo hiểm trực tuyến thông qua Ứng dụng di động phục vụ khách hàng MAP Life App Nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí phí giao dịch

Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm

Quý khách có thể lựa chọn kênh thanh toán phí bảo hiểm phù hợp nhất sau đây:

THÔNG QUA BƯU CỤC CỦA VNPOST

Quý khách đã mua Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ qua kênh đại lý Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) có thể thực hiện:

THÔNG QUA NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại một ngân hàng bất kỳ để đóng phí bảo hiểm bằng cách chuyển tiền vào một trong hai tài khoản của...

CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Kênh thanh toán tiện lợi, an toàn

VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

Quý khách có thể chọn thanh toán các khoản phí bảo hiểm định kỳ, phí bảo hiểm đóng thêm qua ví điện tử MoMo