Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

THÔNG QUA BƯU CỤC CỦA VNPOST

Quý khách đã mua Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ qua kênh đại lý Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) có thể thực hiện:

CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Kênh thanh toán tiện lợi, an toàn

VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

Quý khách có thể chọn thanh toán các khoản phí bảo hiểm định kỳ, phí bảo hiểm đóng thêm qua ví điện tử MoMo

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Hướng dẫn thanh toán phí Bảo hiểm