Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm

Mirae Asset Prévoir không ngừng nỗ lực đa dạng hóa các kênh đóng phí nhằm đem lại sự tiện lợi, nhanh chóng trong việc quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng.

Quý khách có thể lựa chọn kênh thanh toán phí bảo hiểm phù hợp nhất sau đây:

THÔNG QUA ỨNG DỤNG MAP LIFE APP

CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG QUA NGÂN HÀNG

VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

THÔNG QUA BƯU CỤC CỦA VNPOST

Đóng phí bảo hiểm trực tuyến an toàn, 24/7 và miễn phí phí giao dịch.

Kênh thanh toán tiện lợi, an toàn.

Thanh toán phí bảo hiểm thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng đối tác của Mirae Asset Prévoir.

Thanh toán phí bảo hiểm với dịch vụ Ví điện tử.

Đóng phí bảo hiểm qua mạng lưới bưu điện rộng khắp trên toàn quốc (dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua kênh VNPost).