Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Hướng dẫn thanh toán phí Bảo hiểm

KÊNH NGÂN HÀNG ĐỘC QUYỀN NCB DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - NCB

1. Nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank - VCB) với các thông tin trên Giấy nộp tiền như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life tại một trong các ngân hàng liệt kê chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Quốc Dân (NCB) – CN Hà Nội

100001994284

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000382337

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

2. Chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm thông qua hình thức chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi tại ngân hàng hoặc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của bất cứ ngân hàng nào mà Quý khách có tài khoản. Quý khách vui lòng ghi đầy đủ thông tin trên ủy nhiệm chi như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life tại một trong các ngân hàng liệt kê chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Quốc Dân (NCB) – CN Hà Nội

100001994284

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000382337

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

3. Chuyển khoản qua ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi qua dịch vụ Ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life tại một trong các ngân hàng liệt kê chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Quốc Dân (NCB) – CN Hà Nội

100001994284

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000382337

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

4. Đóng phí qua Payoo (Lưu ý: Khách hàng lựa chọn phương thức đóng phí này cho các giao dịch đóng phí định kỳ)

Quý khách có thể chọn các điểm thanh toán của Payoo trên toàn quốc để thanh toán phí bảo hiểm. Ðây là kênh đóng phí bảo hiểm thuận tiện với những địa điểm gần nhà, có thể thực hiện ngoài giờ hành chính, cuối tuần hay thậm chí là 24/7 đối với một số cửa hàng tiện lợi và dễ dàng hơn khi Quý khách chỉ cần cung cấp Số hợp đồng bảo hiểm khi đóng phí.

* Tham khảo danh sách và địa chỉ các điểm thanh toán của Payoo và hướng dẫn sử dụng

 

KÊNH ROADSHOW DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUA VĂN PHÒNG KINH DOANH MAP LIFE

1. Nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt

1.1. Tại Văn phòng kinh doanh

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại các Văn phòng kinh doanh của MAP Life. Danh sách địa chỉ văn phòng kinh doanh MAP Life tại đây.

1.2. Tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của các Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank - VCB)

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại các chi nhánh/phòng giao dịch của các Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank - VCB) với các thông tin trên Giấy nộp tiền như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life tại một trong các ngân hàng liệt kê chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Quốc Dân (NCB) – CN Hà Nội

100001994284

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000382337

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng].

2. Chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm thông qua hình thức chuyển khoản bằng Ủy nhiệm chi tại ngân hàng hoặc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của bất cứ ngân hàng nào mà Quý khách có tài khoản. Quý khách vui lòng ghi đầy đủ thông tin trên Ủy nhiệm chi như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life tại một trong các ngân hàng liệt kê chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Quốc Dân (NCB) – CN Hà Nội

100001994284

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000382337

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

3. Chuyển khoản qua ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi qua dịch vụ Ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life tại một trong các ngân hàng liệt kê chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Quốc Dân (NCB) – CN Hà Nội

100001994284

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000382337

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

4. Đóng phí qua Payoo (Lưu ý: Khách hàng lựa chọn phương thức đóng phí này cho các giao dịch đóng phí định kỳ)

Quý khách có thể chọn các điểm thanh toán của Payoo trên toàn quốc để thanh toán phí bảo hiểm. Ðây là kênh đóng phí bảo hiểm thuận tiện với những địa điểm gần nhà, có thể thực hiện ngoài giờ hành chính, cuối tuần hay thậm chí là 24/7 đối với một số cửa hàng tiện lợi và dễ dàng hơn khi Quý khách chỉ cần cung cấp Số hợp đồng bảo hiểm khi đóng phí.

* Tham khảo danh sách và địa chỉ các điểm thanh toán của Payoo và hướng dẫn sử dụng

 

KÊNH ĐẠI LÝ (CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC) DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUA KÊNH ĐẠI LÝ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC

1. Khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm qua kênh đại lý cá nhân

1.1. Nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank - VCB) với các thông tin trên giấy nộp tiền như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life theo hướng dẫn chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000345485

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

 1.2. Chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm thông qua hình thức chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi tại ngân hàng hoặc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của bất cứ ngân hàng nào mà Quý khách có tài khoản. Quý khách vui lòng ghi đầy đủ thông tin trên ủy nhiệm chi như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life theo hướng dẫn chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000345485

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

1.3. Chuyển khoản qua ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi qua dịch vụ Ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life theo hướng dẫn chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000345485

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

2. Khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm qua kênh đại lý tổ chức

2.1. Nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt

Tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng TM CP Ngoại Thương (VCB).

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng TM CP Ngoại Thương (VCB) với các thông tin trên giấy nộp tiền như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life theo hướng dẫn chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000341288

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng].

2.2. Chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm thông qua hình thức chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi tại ngân hàng hoặc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của bất cứ ngân hàng nào mà Quý khách có tài khoản. Quý khách vui lòng ghi đầy đủ thông tin trên ủy nhiệm chi như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life theo hướng dẫn chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000341288

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

2.3. Chuyển khoản qua ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi qua dịch vụ Ngân hàng trực tuyến/Internet Banking

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 • Tài khoản đơn vị thụ hưởng: Ghi số tài khoản của MAP Life theo hướng dẫn chi tiết dưới:

Ngân hàng

Số tài khoản

Ngân hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301000341288

 • Nội dung thanh toán: [Tên SP]_[Số Hợp đồng bảo hiểm]_[tên BMBH]_[nội dung nộp]_[số tiền thực đóng]

KÊNH BƯU ĐIỆN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUA ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (VNPOST)

1. Nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt

Quý khách nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại bất kỳ bưu cục của VNPOST có cung cấp dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ bưu điện trên toàn quốc.

2. Thu phí tại nhà

Quý khách vui lòng làm việc với Bưu cục gốc (là nơi phát hành hợp đồng bảo hiểm của Quý khách) để đăng ký dịch vụ thu phí tại nhà.