Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

THÔNG QUA NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại một ngân hàng bất kỳ để đóng phí bảo hiểm bằng cách chuyển tiền vào một trong hai tài khoản của Mirae Asset Prévoir dưới đây:

Tên đơn vị thụ hưởng:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Nội dung thanh toán [Số Hợp đồng bảo hiểm] [Họ tên chủ hợp đồng] [Nội dung nộp tiền] [Số tiền thực đóng].
Phần nội dung nộp tiềnghi : phí bảo hiểm định kỳ / phí đóng thêm / tên loại phí bảo hiểm liên quan khác

Số tài khoản 100001994284 Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân CN Hà Nội
Hoặc 

0301000382337 Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

  • Lưu ý:

Các nội dung cách nhau bởi khoảng trắng, không dùng các kí tự đặc biệt như: dấu gạch dưới “_”, dấu “@”, “#”… trong nội dung diễn giải