Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Ngân hàng An Bình được thành lập năm 1993, sau hơn 23 năm phát triển, An Bình được đành giá là một trong những ngân hàng có sự phát triển bền vững và ổn định. An Bình hiện đang sở hữu hệ thống 160 điểm giao dịch tại 34 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước.
 
MAP Life và Ngân hàng An Bình đã ký hợp đồng hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng năm 2007.

Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng:
Hotline:   1900.571.581 / 028 3836 5365
Website: abbank.vn