Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

MSB được thành lập năm 1991 tại Hải Phòng, sau 24 năm không ngừng phát triển, MSB đã vươn tới vị trí Top 5 ngân hàng CMCP lớn nhất tại Việt Nam. MSB hiện đang sở hữu mạng lưới gần 300 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
 
Mirae Asset Prévoir và MSB đã cùng thỏa thuận hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng năm 2015.

Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Hotline:  1800 599 999 / 024 3944 5566
Website: www.msb.com.vn