Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

VietABank là một ngân hàng trẻ, được thành lập năm 2003. Qua 12 năm hoạt động VietABank luôn đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. VietABank liên tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. 
 
MAP Life và ngân hàng VietABank đã ký kết hợp đồng hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng năm 2009.

Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng:
Hotline:   1900 555 590
Website: vietabank.com.vn