Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thanh toán qua dịch vụ Payoo

Kể từ ngày 30/10/2017, Công ty TNHH BHNT Mirae Asset Prévoir phối hợp với Công ty CP dịch vụ trực tuyến Cộng Đồng Việt cung cấp tới các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ qua Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) thêm một lựa chọn thanh toán phí bảo hiểm định kỳ - Payoo. Đây là một dịch vụ trung gian thanh toán, tạo điều kiện để quý khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ định kỳ một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Với dịch vụ này của chúng tôi, quý khách có thể thanh toán phí bảo hiểm định kỳ theo một trong các hình thức dưới đây:

  • Thanh toán trên Mobile App
  • Thanh toán trên Paybill website
  • Thanh toán tại quầy giao dịch Payoo.


Dịch vụ được cung cấp 24/7 với tất cả các hình thức trên.

Quý khách vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết về các hình thức thanh toán nói trên trong tài liệu tham khảo phía dưới. Nếu cần thêm bất cứ thông tin chi tiết nào liên quan đến dịch vụ này, quý khách có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Mirae Asset Prévoir hoặc với đầu mối hỗ trợ thông tin được nêu trong tài liệu hướng dẫn.
Xin trân trọng cảm ơn quý khách!

Tài liệu tham khảo
Tài liệu hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán qua Payoo
Tài liệu hướng dẫn thanh toán bảo hiểm Prévoir trên Mobile App
Tài liệu hướng dẫn thanh toán bảo hiểm Prévoir trên Paybill website
Danh sách các điểm giao dịch Payoo