A better tomorrow
starts today

MAP Life ra mắt Cổng thông tin khách hàng trực tuyến

MAP Life chính thức triển khai Cổng thông tin khách hàng trực tuyến với mong muốn cung cấp cho khách hàng công cụ quản lý hợp đồng và tra cứu thông tin một c...

Mirae Asset Prévoir has carried out the payment of insurance claim with more than 1,500 billion dong.

Until 2019, Mirae Asset Prévoir (MAP Life) has carried out the payment of insurance claim to over 400,000 cases with total amount more than 1,500 billion don...

MIRAE ASSET PRÉVOIR ENTERED THE YEAR 2020 WITH THE AWARD BY THE INTERNATIONAL FINANCE MAGAZINE.

Mirae Asset Prévoir (MAP Life) has been recognized as “Fastest Growing Partnership Life Insurance Company” in Vietnam 2019

Mirae Asset Prévoir ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo nâng cao 2019

Mirae Asset Prévoir mang đến cho bạn giải pháp Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nâng cao với các quyền lợi bảo vệ tối ưu và mức phí hợp lý nhằm mục tiêu san sẻ gánh....

Thông báo nâng cấp hệ thống thanh toán qua Payoo

Thông báo nâng cấp hệ thống thanh toán qua Payoo

Mirae Asset Prévoir - The fastest growing Partnership life insurance company in Vietnam 2019

Mirae Asset Prévoir (MAP Life) has been recognized as “The fastest growing partnership life insurance company” in Vietnam 2019 by IFM

Mirae Asset Prévoir thông báo thay đổi số điện thoại Đường dây nóng & Tổng đài chăm sóc khách hàng

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Mirae Asset Prévoir thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng & Tổng đài chăm sóc khách hàng chín...

Mirae Asset Prévoir as Top 10 most reputable life Insurance companies in Vietnam 2019

Mirae Asset Prévoir (MAP Life) is among Top 10 most reputable life insurance companies in Vietnam for 3 consecutive years, according to the Vietnam Report’s...

Mirae Asset Prévoir's "Gia Dinh La Nha" product voted as Top 100 Best Products, Services for families and children 2019

Mirae Asset Prévoir’s Universal Life product, Gia Dinh La Nha, was honored to be named in Top 100 best products for families and children 2019.

Mirae Asset Prévoir chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn 2,4 tỷ đồng

MIrae Asset Prévoir (MAP Life) đã nhanh chóng tiến hành thực hiện chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền lên đến 2.407.813.878 đồng