Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Maritime Bank được thành lập năm 1991 tại Hải Phòng, sau 24 năm không ngừng phát triển, Maritime Bank đã vươn tới vị trí Top 5 ngân hàng CMCP lớn nhất tại Việt Nam. Maritime Bank hiện đang sở hữu mạng lưới gần 300 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
 
Prévoir Việt Nam và Maritime Bank đã cùng thỏa thuận hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng năm 2015.

BẢO HIỂM TỬ KỲ DƯ NỢ TÍN DỤNG
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khoản vay

Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Hotline:  1800 599 999 / 0439 445 566
Website: www.msb.com.vn