Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

MAP Life chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn 2,4 tỷ đồng

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại hội sở Ngân hàng Quốc Dân, Hà Nội,  MAP Life đã phối hợp cùng đối tác kinh doanh là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng D.H.S.

   

   

Ông D.H.S là khách hàng tín dụng của NCB, đồng thời là khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ của MAP Life từ ngày 12/12/2017.

    

Sau khi tham gia bảo hiểm nhân thọ của MAP Life 10 tháng, ông D.H.S đã không may qua đời do bệnh hiểm nghèo. Ngay khi nhận được thông tin, MAP Life đã phối hợp cùng NCB nhanh chóng tiến hành các thủ tục thẩm định và thực hiện chi trả các quyền lợi bảo hiểm với số tiền 2.407.813.878 đồng (hai tỷ bốn trăm linh bảy triệu tám trăm mười ba nghìn tám trăm bảy mươi tám đồng) bao gồm khoản dư nợ gốc và dư nợ lãi của khoản vay của khách hàng này tại ngân hàng NCB.

   

    

Như vậy, trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng D.H.S cũng như nhiều trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm khác một lần nữa cho thấy MAP Life luôn sẵn sàng và kịp thời hợp tác chặt chẽ với đối tác để thực hiện trách nhiệm với khách hàng và đối tác khi sự kiện bảo hiểm xảy ra theo đúng các cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm, bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng và gia đình họ cùng với hiệu quả kinh doanh của đối tác trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống.

    

Đến nay, sau 14 năm hoạt động tại Việt Nam, MAP Life đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp với tổng trị giá lên đến 1.400 tỷ đồng.