Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

MIRAE ASSET PRÉVOIR CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG TẠI THÁI BÌNH

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Mirae Asset Prévoir đã phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Thái Bình thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng V.T.H.C với số tiền bảo hiểm là 220 triệu đồng.


Mirae Asset Prévoir luôn khẩn trương thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm theo đúng cam kết trong hợp đồng bảo hiểm, giúp những người thân của khách hàng kịp thời có được nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính trong gia đình khi rủi ro không may xảy ra.