Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH

Theo Công văn số 14232/BTC-QLBH ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tới các cá nhân, tổ chức, đối tác và khách hàng của MAP Life để biết và/ hoặc liên lạc khi cần thiết. Cụ thể:

Địa chỉ trụ sở chính (cũ): Tầng 18, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở chính (mới): Tầng 6A và tầng 8 Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, số 436 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 28) 222 01050 // Fax: (84 28) 3823 7349

Website: map-life.com.vn

Hotline: 1900 6603