Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

SALES SUPERVISOR (Area Sales Manager) – Bancassurance Exclusive channel

Working location: Tây Nam Bộ, Miền Trung

SALES & RELATIONSHIP OFFICER/ EXECUTIVE (Exclusive Bank channel)

Working Location: Hanoi, Bắc Ninh, Hải Phòng, HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang,  Bạc Liêu, Tiền Giang  

SENIOR SALES TRAINER/ TRAINING SUPERVISOR

Địa điểm làm việc: Hà Nội

PRODUCT PRICING ACTUARIAL OFFICER

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh