Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Tăng cường bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống: tai nạn, thương tật, nhập viên, bệnh hiểm nghèo.

Bảo hiểm bổ trợ bệnh hiểm nghèo nâng cao

Sản phẩm bổ trợ “Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nâng cao” được Mirae Asset Prévoir thiết kế đột phá với danh mục bệnh bảo hiểm lên đến 116 bệnh hiểm nghèo phổ biến...

Bảo hiểm Bổ trợ hỗ trợ chi phí học tập

Là cha mẹ, chúng ta đều mong muốn những điều tốt nhất dành cho con trẻ. Tham gia sản phẩm Bổ trợ Hỗ trợ chi phí học tập cũng là cách cha mẹ chu toàn tương la...

Bảo hiểm Bổ trợ hỗ trợ nằm viện – 2

Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Khi đó chi phí y t...

Bảo hiểm Bổ trợ thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Bất cứ ai trong chúng ta đều khó có thể đoán biết được trước những bất trắc hay tai nạn có thể xảy ra. Những tổn thất về tài chính và sức lao động là điều kh...

Bảo hiểm Bổ trợ chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Bất cứ ai trong chúng ta đều khó có thể đoán biết được trước những bất trắc hay tai nạn có thể xảy ra. Những tổn thất về tài chính và sức lao động là điều kh...

Bảo hiểm Bổ trợ Bệnh hiểm nghèo

Bệnh hiểm nghèo đang ngày càng trở nên phổ biến. Nỗi lo tài chính cho chi phí chữa bệnh và điều trị luôn là khó khăn lớn nhất mà không chỉ người bệnh mà còn....