Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Với mục đích giúp khách hàng thực hiện ước mơ nâng cao chất lượng cuộc sống, MAP Life nỗ lực không ngừng để cung cấp các giải pháp sáng tạo và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời như tiết kiệm/ đầu tư, giáo dục, du lịch nghĩ dưỡng, chăm sóc sức khỏe…

MAP Life giới thiệu các gói sản phẩm được thiết kế phù hợp theo phong cách sống, kết hợp bởi sản phẩm bảo hiểm hiện có như bảo hiểm liên kết chung, các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.

Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí bệnh hiểm nghèo

An tâm điều trị và phục hồi khi các quyền lợi của hợp đồng được tiếp tục duy trì để bảo vệ bạn và gia đình thân yêu.

Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho các thành viên của gia đình thông qua một kế hoạch tài chính chu toàn.

UL68 - Tâm An Bảo Phát

Bảo hiểm nhân thọ UL68 - Tâm An Bảo Phát sẽ cùng đồng hành với sự thay đổi của bạn, bảo vệ gia đình, ngôi nhà và tương lai của bạn.

Tân Bình An Phát Lộc

Tân Bình An Phát Lộc là giải pháp tài chính linh hoạt vừa giúp bảo vệ sức khỏe tài chính của bạn và gia đình.

Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo nâng cao

Sản phẩm hỗ trợ “Bảo hiểm hỗ trợ Bệnh hiểm nghèo nâng cao” được Mirae Asset Prévoir thiết kế đột phá với danh mục bệnh bảo hiểm lên đến 116 bệnh hiểm nghèo p...

Khang An Thành Tài

Khang An Thành Tài là giải pháp tài chính giúp bạn bảo vệ gia đình trước mọi rủi ro và bất trắc, đồng thời tạo dựng cho con trẻ điểm tựa vững chắc để tự tin....

Khang An Bảo Tín

Khang An Bảo Tín là giải pháp tài chính hiệu quả và an toàn sẽ thay bạn chi trả khoản dư nợ vay còn lại, bảo vệ bạn và gia đình khỏi các gánh nặng tài chính.

Bảo hiểm Bảo vệ Thu nhập Gia đình

An tâm trọn vẹn là khi bạn có thể toàn tâm xây đắp tương lai cho gia đình thân yêu. Bảo hiểm Bảo vệ Thu nhập Gia đình sẽ thay bạn hoàn tất chi trả các khoản....

Gia Đình Là Nhà

Là người trụ cột của gia đình, chắc hẳn bạn luôn mong muốn đem đến tương lai tốt đẹp cho những người thân yêu thông qua các kế hoạch đầu tư, tiết kiệm hiệu.....

Bảo hiểm hỗ trợ thu nhập

Là cha mẹ, chúng ta đều mong muốn những điều tốt nhất dành cho con trẻ. Tham gia sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ thu nhập cũng là cách cha mẹ chu toàn tương la...