Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Với mục đích giúp khách hàng thực hiện ước mơ nâng cao chất lượng cuộc sống, MAP Life nỗ lực không ngừng để cung cấp các giải pháp sáng tạo và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời như tiết kiệm/ đầu tư, giáo dục, du lịch nghĩ dưỡng, chăm sóc sức khỏe…

MAP Life giới thiệu các gói sản phẩm được thiết kế phù hợp theo phong cách sống, kết hợp bởi sản phẩm bảo hiểm hiện có như bảo hiểm liên kết chung, các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.