Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Dành cho khách hàng tham gia sản phẩm vay của ngân hàng.
  • Tuổi tham gia: từ 18 – 75 tuổi.
  • Thời gian bảo hiểm bằng thời hạn khoản vay, tối đa 20 năm.
  • Số tiền bảo hiểm bằng khoản dư nợ còn lại, tối đa 24 tỷ.

    

Tài liệu thông tin sản phẩm Khang An Bảo Tín đính kèm:

Tờ rơi sản phẩm

Quy tắc điều khoản

  • Khách hàng được bảo hiểm ngay khi được giải ngân.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
  • Gánh nặng khoản vay sẽ được san sẻ.
  • Giúp khách hàng trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro không lường trước.