Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET PRÉVOIR (“MAP Life”)

MAP Life là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững cho khách hàng và đối tác.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tập trung nâng cao sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng, xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và tăng cường phát triển các kênh phân phối đa dạng nhằm mục đích mang đến cho khách hàng những giá trị ngày càng gia tăng.

Tầm nhìn: Một trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới với khả năng dự đoán các nhu cầu thay đổi nhanh của thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.
Sứ mệnh: Trở thành người bạn đồng hành với khách hàng, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

2.158 tỷ VNĐ 2.000% Top 5(*) 100.000
Vốn điều lệ
(92,6 triệu Đô la Mỹ)
Biên khả năng thanh toán
(cao gấp 20 lần so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định)

Khả năng sinh lợi
trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Khách hàng

Ghi chú:

  • (*) Theo báo cáo tài chính các công ty bảo hiểm 2016-2017.
  • Các số liệu được tính đến tháng 12/2018.


KÊNH PHÂN PHỐI

  1. Kênh hợp tác qua ngân hàng
  • Ngân hàng TMCP Quốc Dân (“NCB”) – Đối tác phân phối độc quyền bảo hiểm nhân thọ.
  • Hợp tác bảo hiểm liên kết ngân hàng với các ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.
  1. Tổ chức tài chính
  • Công ty Tài chính Mirae Asset.
  • Công ty CP Kinh doanh F88.
  1. Roadshow – Văn phòng kinh doanh MAP Life
  • Mạng lưới văn phòng kinh doanh MAP Life tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.