Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET PRÉVOIR

Mirae Asset Prévoir là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững cho khách hàng và đối tác.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tập trung nâng cao sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng, xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và tăng cường phát triển các kênh phân phối đa dạng nhằm mục đích mang đến cho khách hàng những giá trị ngày càng gia tăng.

Tầm nhìn: Một trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới với khả năng dự đoán các nhu cầu thay đổi nhanh của thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.
Sứ mệnh: Trở thành người bạn đồng hành với khách hàng, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

2.158 tỷ VNĐ 2.000% Top 5(*) 100.000
Vốn điều lệ
(92,6 triệu Đô la Mỹ)
Biên khả năng thanh toán
(cao gấp 20 lần so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định)

Khả năng sinh lợi
trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Khách hàng

Ghi chú:

  • (*) Theo báo cáo tài chính các công ty bảo hiểm 2016-2017.
  • Các số liệu được tính đến tháng 12/2018.


KÊNH PHÂN PHỐI

Mirae Asset Prévoir hoạt động trên nền tảng kênh phân phối đa dạng, bao gồm:

  • Liên kết ngân hàng: hợp tác độc quyền và chiến lược với các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.
  • Liên kết các định chế tài chính phi ngân hàng.
  • Tổ chức doanh nghiệp: cung cấp các giải pháp tài chính gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp dịch vụ, sản phẩm thông qua các tổ chức trung gian làm dịch vụ bảo hiểm.