Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET

Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset thành lập năm 1988, là thành viên của Tập đoàn Tài chính Mirae Asset, tập đoàn dịch vụ tài chính độc lập hàng đầu về quản lý tài sản tại Hàn Quốc.

 

Dựa trên kinh nghiệm quản lý tài sản của Tập đoàn Tài chính Mirae Asset, Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset được đánh giá cao về năng lực cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhiều biến động, nơi đang thu hút sự chú ý với những công cụ tài chính mới nhất hiện nay. Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset cũng được đánh giá là một công ty tài chính chủ động cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.

 

Mirae Asset Prévoir là một công ty liên doanh (với 50% vốn góp) của Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset - Hàn Quốc tại Việt Nam.


Giới thiệu Tập đoàn Mirae Asset  


PRÉVOIR GROUP

PRÉVOIR là tập đoàn bảo hiểm độc lập của Pháp.

 

Thành lập năm 1910, với bề dày lịch sử hơn 110 năm phục vụ nhu cầu đầu tư và bảo vệ của khách hàng cá nhân và hộ gia đình.

 

Từ năm 2019, PRÉVOIR mở rộng các hoạt động hợp nhất các công ty bảo hiểm ứng dụng công nghệ AssurOne và Utwin trở thành những công ty con mới của Tập đoàn. PRÉVOIR cũng tăng cường các hoạt động và kênh phân phối cho bảo hiểm trực tuyến, dịch vụ môi giới và các giải pháp trực tuyến với các đối tác.

 

PRÉVOIR đề xuất các giải pháp đơn giản để bảo vệ và dự đoán trước các rủi ro trong cuộc sống, bảo vệ gia đình và chuẩn bị kế hoạch cho tương lai, bảo đảm tài sản gia đình để có thể thực hiện các dự án, mục tiêu của bản thân.

  

Prévoir hiện có 2 chi nhánh tại Bồ Đào Nha và Ba Lan và 1 công ty con tại Việt Nam.