Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET PRÉVOIR
Là thành viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset (Hàn Quốc) và Tập đoàn Prévoir (Pháp), Mirae Asset Prévoir là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững cho khách hàng và đối tác chiến lược.

 

Mirae Asset Prévoir tập trung nâng cao sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, xây dựng nền tảng vững mạnh về tài chính và tăng cường xây dựng các kênh phân phối đa dạng giúp khách hàng đưa ra quyết định dễ dàng hơn và sống tốt hơn với phương châm “Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay”.


TẦM NHÌN

Một trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới với khả năng dự đoán các nhu cầu thay đổi nhanh của thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

2.158 tỷ VNĐ 2.000% Top 6(*) 200.000
Vốn điều lệ
(92,6 triệu Đô la Mỹ)
Biên khả năng thanh toán
(cao gấp 20 lần so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định)

Khả năng sinh lợi 
trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Khách hàng

Ghi chú:

  • (*) Theo báo cáo tài chính 2016-2017-2018 của các công ty bảo hiểm nhân thọ.
  • Các số liệu được tính đến tháng 1/2020.

 

MÔ HÌNH KINH DOANH

Mirae Asset Prévoir hoạt động trên nền tảng kênh phân phối đa dạng, bao gồm:

  • Liên kết ngân hàng: hợp tác độc quyền và chiến lược với các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.
  • Liên kết các định chế tài chính phi ngân hàng.
  • Tổ chức doanh nghiệp: cung cấp các giải pháp tài chính gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp dịch vụ, sản phẩm thông qua các tổ chức trung gian làm dịch vụ bảo hiểm.