MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
MIRAE ASSET PRÉVOIR GHI DẤU ẤN TRONG LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM NĂM 2023
29/05/2023
Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“Mirae Asset Prévoir”) vinh dự đón nhận giải thưởng “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam”, danh hiệu “Top tổ chức/ doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo”.

Chia sẻ: