MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng tại các vùng miền trên cả nước, MAP Life cũng đã triển khai xây dựng kênh phân phối đa dạng, hợp tác với nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước để đưa các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MAP Life đến ngày càng gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Hiện MAP Life hiện đang hợp tác và là đối tác của:

  • Đối tác độc quyền và phi độc quyền với các ngân hàng hàng đầu Việt Nam: VietABank, TPBank, MSB và ABBank.
  • Đối tác độc quyền và phi độc quyền với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước: Mirae Asset Finance, F88, YSL, Happy Money.
Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể là một trong những đối tượng sau:
- Người thụ hưởng;
- Bên mua bảo hiểm;
- Người được bảo hiểm;
- Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm trong trường hợp Người thụ hưởng chết trước Người được bảo hiểm, trừ trường hợp có sự chỉ định khác của Bên mua bảo hiểm với sự đồng ý của Người được bảo hiểm.
- Liên hệ ngay với tư vấn viên phục vụ để được hỗ trợ kịp thời, hướng dẫn chi tiết.
- Hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
- Địa điểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:
  • Tất cả các quầy giao dich, chi nhánh của VietABank, NCB
  • Bưu cục gốc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với hợp đồng được bán theo kênh Bưu điện..
  • Hoặc gửi đến Bộ phận Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Công ty TNHH BHNT Mirae Asset Prévoir, tầng 9, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Hợp tác với Công ty để thực hiện các yêu cầu (nếu có) nhằm hoàn tất việc thẩm định yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.
Thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm rủi ro là trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh Sự kiện Bảo hiểm cho quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viên do nguyên nhân tai nạn hoặc không tai nạn.
Quý khách có thể yêu cầu Mirae Asset Prévoir điều chỉnh số tiền bảo hiểm bằng văn bản, việc điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của từng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ:
- Điều chỉnh Tăng/giảm: Phước An Gia, Phước Thành Tài, Bình An Phát Lộc, Tân Bình An Phát Lộc, Bình An Tích Lũy, An Tâm Phát Lộc,
- Điều chỉnh Giảm: Bình An Thành Tài, Phúc Gia Đăng Khoa, Phúc Gia Bình An
Quý khách mang theo CMND tới các phòng giao dịch, chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc các bưu cục gốc đối với hợp đồng bảo hiểm được phân phối theo kênh Bưu điện và thực hiện kê khai yêu cầu thay đổi trên mẫu Đơn yêu cầu thay đổi hợp đồng bảo hiểm và Bảng khai báo tình trạng sức khỏe.
Hiện tại, với các sản phẩm đóng phí định kỳ của Mirae Asset Prévoir, quý khách đều có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí của hợp đồng thông qua văn bản. Quý khách mang theo CMND tới các phòng giao dịch, chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc các bưu cục gốc đối với hợp đồng bảo hiểm được phân phối theo kênh Bưu điện và thực hiện kê khai yêu cầu thay đổi trên mẫu Đơn yêu cầu thay đổi hợp đồng bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm đóng phí bảo hiểm định kỳ trong trường hợp bị mất hiệu lực do chưa hoàn thành đóng phí sẽ có thời gian khôi phục là 365 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí hoặc tùy theo quy định trong quy tắc điều khoản của từng sản phẩm cụ thể. Ví dụ: với sản phẩm Bình An Thành Tài, Bình An Phát Lộc, Tân bình An Phát Lộc, ngày đến hạn đóng phí là ngày 10/03/2017, sau 60 ngày gia hạn đóng phí (từ 10/03/02017 đến 09/05/2017) mà hợp đồng không được Bên mua bảo hiểm đóng phí thì hợp đồng sẽ chuyển sang trạng thái mất hiệu lực, thời gian có thể thực hiện khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là trong vòng 365 ngày kể từ ngày 10/03/2017 và ngày cuối cùng mà hợp đồng có thể khôi phục đươc là ngày 09/03/2018. Khi khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quý khách vui lòng mang theo CMND và chuẩn bị đủ số phí của các kỳ chưa đóng tới các điểm giao dịch thu phí bảo hiểm của Mirae Asset Prévoir là các phòng giao dịch, chi nhánh của VietABank trên toàn quốc hoặc các bưu cục gốc đối với hợp đồng bảo hiểm được phân phối theo kênh Bưu điện và thực hiện kê khai theo hướng dẫn trên mẫu Phiếu yêu cầu và Bảng khai báo tình trạng sức khỏe.
Tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể mà quý khách sẽ nhận được giá trị giải ước tại thời điểm tương ứng hoặc tỉ lệ nhất định với phần phí đã đóng cho thời gian còn lại. Các thông tin này có thể tham khảo tại cột giá trị giải ước trên bảng minh họa sản phẩm của quý khách và nội dung về “chấm dứt hợp đồng trước hạn” theo điều khoản của từng sản phẩm.
Trong trường hợp mất chứng từ gốc của bộ hợp đồng bảo hiểm, quý khách có thể yêu cầu MAP Life cấp lại. Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm, Mirae Asset Prévoir sẽ tiến hành cấp lại các chứng từ của bộ hợp đồng và chuyển tới quý khách trong thời gian sớm nhất.
Là thời gian trong vòng 21 ngày kể từ ngày Mirae Asset Prévoir chấp nhận bảo hiểm và phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trong thời gian này, quý khách được quyền cân nhắc, xem xét lại một cách cẩn thận Hợp đồng bảo hiểm vừa tham gia. Nếu có bất kỳ nội dung nào trong Hợp đồng bảo hiểm không phù hợp với mong muốn của mình, Bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận với Mirae Asset Prévoir để sửa đổi lại các nội dung đó trên cơ sở Quy tắc Điều khoản sản phẩm bảo hiểm hoặc có văn bản yêu cầu Mirae Asset Prévoir hủy hợp đồng bảo hiểm, Mirae Asset Prévoir sẽ hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm các khoản Phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) sau khi trừ đi chi phí khám sức khỏe, với điều kiện không có yêu cầu giải quyết các quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm nào trong khoảng thời gian này.
Trả lời
- Lãi suất công bố năm 2009 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2009) là 8%
- Lãi suất công bố năm 2010 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2010) là 9%
- Lãi suất công bố năm 2011 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2011) là 8,78%
- Lãi suất công bố năm 2012 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2012) là 12%
- Lãi suất công bố năm 2013 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2013) là 7,79%
- Lãi suất công bố năm 2014 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2014) là 6,73%
- Lãi suất công bố năm 2015 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2015) là 6,08%
- Lãi suất công bố năm 2016 cho các hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm công bố (31/12/2016) là 5.52%
Quý khách có thể chủ động lựa chọn phương thức đóng phí thuận tiện nhất cho mình như sau:
+ Nộp tiền mặt tại các Phòng giao dịch, Chi nhánh của ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trên toàn quốc.
+ Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Mirae Asset Prévoir.
+ Nộp tiền mặt tại các bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) trên toàn quốc đối với những khách hàng đang tham gia bảo hiểm kênh Bưu điện.
Nếu Bên mua bảo hiểm chưa có điều kiện đóng phí vào ngày đến hạn, Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm trong khoảng thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí đối với các sản phẩm đóng phí bảo hiểm định kỳ
Quyền lợi bảo hiểm tạm thời sẽ được chi trả cho Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng tương ứng với từng trường hợp cụ thể được quy định rõ trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm tạm thời được cung cấp với mục đích bảo vệ cho trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong thời gian chờ Mirae Asset Prévoir thực hiện các thủ tục thẩm định bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm tạm thời được xác định như sau:
Bắt đầu có hiệu lực trong vòng 01 ngày kể từ khi hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, bao gồm cả việc ký Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm và Phí Bảo Hiểm tạm tính đã được đóng cho Mirae Asset Prévoir. Và được chấm dứt ngay khi phát sinh sự kiện bảo hiểm hoặc thời điểm Mirae Asset Prévoir nhận được văn bản yêu cầu hủy bỏ yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm hoặc khi Mirae Asset Prévoir cấp “Giấy chứng nhận bảo hiểm” – tức phát hành hợp đồng bảo hiểm hoặc khi Mirae Asset Prévoir thông báo từ chối hoặc tạm hoãn bảo hiểm.
Tùy thuộc vào thời điểm phát sinh và nguyên nhân của sự kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tạm thời được quy định rõ trong từng điều khoản sản phẩm tương ứng.
Tuy nhiên, nếu nguyên nhân tử vong của Người được bảo hiểm thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đã được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm thì Mirae Asset Prévoir sẽ từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời.
Tùy theo từng sản phẩm và kênh phân phối, thông thường bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm những chứng từ sau:
+ Thư cảm ơn
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản gốc)
+ Giấy yêu cầu bảo hiểm (Bản sao)
+ (Các ) Quy tắc điều khoản sản phẩm (Mẫu in sẵn)
+ Bảng minh họa sản phẩm (Bản sao)
+ (Các) Phụ lục hợp đồng
+ (Các) chứng từ khác liên quan đến nội dung hợp đống bảo hiểm nhân thọ (nếu có)
Để tham gia bảo hiểm nhân thọ với Mirae Asset Prévoir, quý khách vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng như Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân/GKS đang còn hạn sử dụng.
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ có thể được bảo hiểm giữa BMBH và NĐBH: giấy khai sinh, giấy kết hôn, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động, xác nhận giám hộ hợp pháp của Ủy ban nhân dân phường/Tòa án, giấy tờ xác nhận mối quan hệ nuôi dưỡng cấp dưỡng…
- Các giấy tờ chẩn đoán và điều trị bệnh (nếu có)
- Phí bảo hiểm
Quý khách sẽ được tư vấn viên hướng dẫn và hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cụ thể cho tới khi quý khách nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp quý khách và người thân vượt qua những khó khăn về tài chính khi có rủi ro như tai nạn, bệnh tật, tử vong… xảy ra. Với mong muốn mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho người dân Việt Nam, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Mirae Asset Prévoir được thiết kế nhằm đáp ứng tốt mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình quý khách. Để có thể tận hưởng cuộc sống, chúng ta cần có kế hoạch tài chính càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tất cả các thành viên trong mỗi gia đình đều được tham gia Bảo hiểm nhận thọ (BHNT) đúng với nhu cầu thực tế và với số tiền bảo hiểm hợp lý. Tuy nhiên, xuất phát từ ý nghĩa cơ bản của BHNT là đảm bảo an toàn tài chính, người đầu tiên trong gia đình cần tham gia bảo hiểm nhân thọ là người trụ cột (tức là người mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình). Bằng cách đó, nếu không may có rủi ro xảy ra với người trụ cột, cả gia đình sẽ không lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Quý khách vui lòng gọi điện ngay tới đường dây nóng 1900 6603 hoặc gửi email theo địa chỉ dichvukhachhang@map-life.com.vn để được phục vụ. Mirae Asset Prévoir sẽ bố trí tư vấn viên tới hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, Mirae Asset Prévoir đang triển khai các sản phẩm mới trên toàn hệ thống Phòng giao dịch và Chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank). Quý khách có thể tìm hiểu và tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty thông qua kênh phân phối này.