MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
Thanh toán phí bảo hiểm
Mirae Asset Prévoir không ngừng nỗ lực đa dạng hóa các kênh đóng phí nhằm đem lại sự tiện lợi, nhanh chóng trong việc quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng.
Đóng phí bảo hiểm trực tuyến an toàn, 24/7 và miễn phí phí giao dịch.
Kênh thanh toán tiện lợi, an toàn.
Thanh toán phí bảo hiểm với dịch vụ Ví điện tử.
Thanh toán phí bảo hiểm thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng đối tác của Mirae Asset Prévoir.
Đóng phí bảo hiểm qua mạng lưới bưu điện rộng khắp trên toàn quốc (dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua kênh VNPost).