MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
MIRAE ASSET PRÉVOIR LẦN THỨ TƯ ĐƯỢC VINH DANH GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG
09/04/2022
Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Mirae Asset Prévoir đã nhận Giải thưởng Rồng Vàng được trao tặng trong sự kiện “Diễn đàn thường niên nhịp cầu phát triển Việt Nam 2022” dành cho doanh nghiệp FDI xuất sắc vượt qua dịch Covid-19, chuyển đổi công nghệ số, chủ động thích ứng, giữ đà tăng trưởng.

Chia sẻ: