MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHI TRẢ 500 TRIỆU ĐỒNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HỖ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO NÂNG CAO CHO KHÁCH HÀNG TẠI QUẢNG NGÃI
17/03/2023
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“Mirae Asset Prévoir”) và Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) đã thực hiện chi trả 100% quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo nâng cao cho 02 khách hàng với tổng số tiền chi trả là 500 triệu đồng.

 

Chia sẻ: