MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
MIRAE ASSET PRÉVOIR KHỞI ĐẦU NĂM 2023 VỚI GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ
08/02/2023
Ngày 3 tháng 2 năm 2023 tại Bangkok, Thái Lan, Mirae Asset Prévoir đã nhận giải thưởng “Đối tác Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Tài chính Quốc tế (“IFM”) tổ chức.

Chia sẻ: