MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN
12/05/2022
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”) có địa chỉ tại tầng 6A và tầng 8, tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, số 436 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 2220 1050 - Fax: 028 3823 7349.

Căn cứ công văn số 4237/BTC-QLBH ngày 12/05/2022 của Bộ Tài chính về Phê chuẩn thay đổi Chuyên gia tính toán, MAP Life trân trọng thông báo:

Ông Nguyễn Quang Huy, quốc tịch Việt Nam là Chuyên gia tính toán của MAP Life, thay thế Ông Cho Sung Ho kể từ ngày 12/05/2022.

Trân trọng thông báo tới các cá nhân, tổ chức, đối tác và khách hàng của MAP Life để biết và/hoặc liên lạc khi cần thiết.

Chia sẻ: