MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
AN TÂM SỐNG KHỎE CÙNG MIRAE ASSET PRÉVOIR
09/07/2021

Đối tượng áp dụng

Chương trình áp dụng cho các khách hàng là bên mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Gia Đình Là Nhà (Bảo hiểm liên kết chung 2018) thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc dân, đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính theo định kỳ đóng phí trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, cụ thể: đóng phí bảo hiểm đến hạn trong năm thứ 2 của hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực hoặc đóng phí khôi phục hiệu lực hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang mất hiệu lực do không đóng đủ phí bảo hiểm cho năm thứ 2 hợp đồng mà vẫn trong thời gian cho phép khôi phục.

Thời gian diễn ra chương trình

Từ 10/7 đến hết ngày 31/12/2021 (ngày xuất dữ liệu là ngày thứ 2 hàng tuần) 

Sản phẩm áp dụng

Sản phẩm Gia Đình Là Nhà (Bảo hiểm liên kết chung 2018)

Gói quà tặng An tâm sống khỏe cùng Mirae Asset Prévoir tại Medlatec

X (đvt-đồng)

Quà tặng

Quyền lợi

6,000,000 ≤ X < 15,000,000

An tâm sống khỏe
Khách hàng VIP

Gói kiểm tra định kỳ cơ bản của Medlatec

15,000,000 ≤ X < 35,000,000

An tâm sống khỏe
Khách hàng VIP Đồng

Gói xét nghiệm nâng cao của Medlatec

35,000,000 ≤ X < 55,000,000

An tâm sống khỏe
Khách hàng VIP Bạc

Gói xét nghiệm tổng quát - ung thư cơ bản của Medlatec

55,000,000 ≤ X < 95,000,000

An tâm sống khỏe
Khách hàng VIP Vàng

Gói xét nghiệm tổng quát - ung thư nâng cao của Medlatec

X ≥ 95,000,000

An tâm sống khỏe
Khách hàng VIP Kim Cương

Gói xét nghiệm tổng quát toàn diện - ung thư nâng cao của Medlatec

Gói quá tặng được chia làm 2 loại dành cho nam và nữ tùy theo giới tính của khách hàng (chi tiết vui lòng tham khảo danh mục quà tặng đính kèm)
Trong đó, X là phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính thực đóng của kỳ phí bảo hiểm đến hạn trong năm thứ 2 của hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực hoặc phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính thực đóng để khôi phục hiệu lực hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm đang mất hiệu lực do không đóng đủ phí bảo hiểm cho năm thứ 2 hợp đồng mà vẫn trong thời gian cho phép khôi phục.

 

Để sử dụng quà tặng tại Medlatec, khách hàng vui lòng đặt lịch tại website: https://www.medlatec.vn/ 
Hoặc liên hệ 1900 56 56 56 được được hướng dẫn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thể lệ chương trình đính kèm.

* Thể lệ chương trình An tâm sống khỏe cùng Mirae Asset Prévoir

* Danh sách khách hàng nhận quà tặng An tâm sống khỏe tại Medlatec

* Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Phiếu mua hàng điện tử Got It