MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VỮNG TIN SỐNG KHỎE 2022
17/11/2022

Từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 06/12/2022, khách hàng là bên mua bảo hiểm đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của MAP Life mua thông qua nền tảng bán hàng trực tuyến của MAP Life tại địa chỉ: https://digital.map-life.com.vn trong thời gian từ 01/11/2022 đến 03/11/2022 sẽ có cơ hội nhận quà tặng tương ứng mức phí bảo hiểm thực thu mỗi hợp đồng, ngay khi qua thời gian 21 ngày cân nhắc, cụ thể:

 

STT

Tổng phí bảo hiểm thực thu

Giá trị quà tặng

(đvt: đồng)

1

Phí bảo hiểm từ 300.000 đồng đến dưới 500.000 đồng

Phiếu mua hàng điện tử (E-voucher) trị giá 100.000

2

Phí bảo hiểm từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng

Phiếu mua hàng điện tử (E-voucher) trị giá 200.000

3

Phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng đến dưới 1.500.000 đồng

Phiếu mua hàng điện tử (E-voucher) trị giá 300.000

4

Phí bảo hiểm từ 1.500.000 đồng trở lên

Phiếu mua hàng điện tử (E-voucher) trị giá 500.000