MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

Để tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Mirae Asset Prévoir trong suốt thời gian qua, Mirae Asset Prévoir triển khai chương trình Chăm sóc khách hàng VIP từ ngày 15/08/2018 đến 14/08/2019.
Chương trình áp dụng cho Khách hàng đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực của các sản phẩm Phước An Gia, Phước Thành Tài, Bình An Phát Lộc, Bình An Tích Lũy, Tân Bình An Phát Lộc, Bình An Thành Tài của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir đã được phát hành thông qua hệ thống Bưu điện trên toàn quốc. Khách hàng tại các phân hạng VIP khác nhau sẽ nhận được quyền lợi tương ứng.


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây.

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi

Trung Thu

Năm mới 2019

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Sinh nhật

Quyền lợi đặc biệt cuối chương trình