MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "CHIA SẺ THÀNH CÔNG - THÊM BẠN, THÊM QUÀ"
14/09/2022

Từ ngày 14/09/2022 đến hết ngày 14/10/2022, khách hàng là Người giới thiệu của chương trình (đối tượng được tham gia chương trình) sẽ có cơ hội nhận quà tặng tương ứng khi có Tổng phí bảo hiểm thực đóng (X) từ 1.000.000 đồng trở lên và thỏa đồng thời điều kiện X và Y của chương trình này. Người giới thiệu sẽ nhận tối đa 01 quà tặng theo bảng mô tả bên dưới, cụ thể: 

 

STT  

Tổng phí bảo hiểm thực đóng (*)

(X = đồng)

 Số lượng Người được giới thiệu thành công

(Y)

Quà tặng  Số lượng quà tặng

1

X ≥ 3.000.000; hoặc

Y ≥ 3

Vali du lịch LocknLock

20

2

2.000.000 ≤ X < 3.000.000; hoặc

Y ≥ 3

Máy xay thịt LocknLock

30

3

1.000.000 ≤ X < 2.000.000

Y ≥ 2

E-voucher 200.000 đồng

40


Người giới thiệu của chương trình thỏa điều kiện sẽ có cơ hội nhận thêm 01 trong 02 ưu đãi sau:

  • Ưu đãi 1: Tặng 01 E-voucher 200.000 đồng/ 01 Người giới thiệu, áp dụng cho 05 Người giới thiệu đầu tiên, thỏa điều kiện số lượng Người được giới thiệu thành công (Y) từ 03 trở lên và Tổng phí bảo hiểm thực đóng (X) trên 3.000.000 đồng; hoặc
  • Ưu đãi 2: Tặng 01 E-voucher 500.000 đồng/ 01 Người giới thiệu, áp dụng cho 03 Người giới thiệu thỏa điều kiện số lượng Người được giới thiệu thành công (Y) nhiều nhất và Tổng phí bảo hiểm thực đóng (X) trên 1.000.000 đồng.

Lưu ý: Trường hợp Người giới thiệu thỏa cả ưu đãi 1 và ưu đãi 2, Người giới thiệu sẽ chỉ nhận quà tặng của ưu đãi cao nhất (ưu đãi 2). Lúc này, ưu đãi 1 sẽ được xét cho người kế tiếp thỏa điều kiện của ưu đãi này.

Người giới thiệu gửi thông tin của Người được giới thiệu mua bảo hiểm  qua tin nhắn tại trang Facebook MAP Life hoặc Zalo MAP Life chính thức trong thời gian triển khai chương trình, theo cú pháp:

Tên người giới thiệu – Số điện thoại – Địa chỉ gửi quà tặng

Tên người được giới thiệu 1 – Số Hợp đồng

Tên người được giới thiệu 2 – Số Hợp đồng

Ví dụ:

Người giới thiệu: Nguyễn Văn A – 0912345678 – 123 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 Quận 3

Người được giới thiệu 1: Nguyễn Thị B – 10001234

Người được giới thiệu 2: Trần Văn C  - 10004567

 

Mua sản phẩm tại:  https://digital.map-life.com.vn/

Hoặc:

Thể lệ chương trình khuyến mại Chia sẻ thành công - Thêm bạn thêm quà

Danh sách khách hàng nhận quà tặng