MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “BẢO VỆ TOÀN DIỆN”
10/03/2023

Từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 10/05/2023, Khách hàng là bên mua bảo hiểm, mua mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của MAP Life thông qua nền tảng bán hàng trực tuyến của MAP Life tại địa chỉ: https://digital.map-life.com.vn/MAP sẽ có cơ hội nhận quà tặng tương ứng mức phí bảo hiểm thực nộp từ mỗi hợp đồng, cụ thể:

STT

Phí bảo hiểm thực nộp (X)

(đơn vị tính: đồng)

Quà tặng

Số lượng tối đa

1

500.000 ≤ X < 700.000

E-voucher 200.000 đồng

40

2

700.000 ≤ X < 1.000.000

E-voucher 300.000 đồng

40

3

1.000.000 ≤ X < 2.000.000

E-voucher 500.000 đồng

40

4

2.000.000 ≤ X < 3.000.000

Máy đo huyết áp Omron

20

5

3.000.000 ≤ X

E-voucher 300.000 đồng

Vali 20 inch LocknLock

10

 

Chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại:

Thể lệ Chương trình "Bảo Vệ Toàn Diện"

Danh sách khách hàng nhận quà tặng