MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “CHỌN HẠNH PHÚC – CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG MAP LIFE” – (KPP NCB)
01/06/2023

Ưu đãi 20% phí bảo hiểm khi đóng phí bảo hiểm định kỳ hoặc thực hiện khôi phục hiệu lực hợp đồng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 6.5 tỷ đồng.

 

Thể lệ chương trình “Chọn hạnh phúc – chọn đồng hành cùng MAP Life”

Danh sách khách hàng đóng phí định kì cho kì phí đến hạn nhận ưu đãi

Danh sách khách hàng khôi phục hiệu lực hợp đồng thành công nhận ưu đãi