MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “TIẾP NỐI TRI ÂN” (KPP NCB) 
19/10/2023

Tiếp nối chuỗi các Ưu đãi trong năm 2023, MAP Life dành tặng khách hàng 20% phí bảo hiểm khi đóng phí bảo hiểm định kỳ hoặc thực hiện khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm của MAP Life.

THỜI GIAN: Từ ngày 21/10 đến hết 30/11/2023

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Chương trình áp dụng cho những khách hàng là bên mua bảo hiểm, đã đóng khoản phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua hệ thống ngân hàng TMCP Quốc Dân khi thực hiện:

Đóng phí bảo hiểm định kỳ cho kỳ phí đến hạn của năm thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong thời gian từ ngày 21/10 đến hết 30/11/2023.
Thực hiện khôi phục hiệu lực hợp đồng thành công, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Hoàn tất phiếu yêu cầu khôi phục hợp đồng đầy đủ thông tin và hợp lệ trong thời gian từ ngày 21/10 đến hết 30/11/2023;
  • Hoàn tất Bản khai báo tình trạng sức khỏe đầy đủ thông tin và hợp lệ trong thời gian từ ngày 21/10 đến hết 30/11/2023;
  • Hoàn tất các kỳ phí đến hạn chưa nộp và lãi phát sinh (nếu có) trong thời gian từ ngày từ ngày 21/10 đến hết 30/11/2023; (Phí bảo hiểm phải được đóng đủ các kỳ đã qua sao cho ngày đến kỳ phí tiếp theo không vượt quá ngày khôi phục hợp đồng);
  • MAP Life chấp nhận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước ngày 30/12/2023.

ƯU ĐÃI:

Tặng 20% (nhưng không quá 30.000.000 đồng) của:

  • Phí bảo hiểm định kỳ thực đóng của năm hợp đồng thứ 1; hoặc thứ 2; hoặc thứ 3; hoặc thứ 4 của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; hoặc
  • Phí bảo hiểm quy năm thực đóng của năm Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực gần nhất cần để khôi phục hiệu lực.

Lưu ý: 

  • Ưu đãi căn cứ trên phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính. Không bao gồm phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ và đóng thêm (nếu có).
  • Ưu đãi căn cứ trên phí bảo hiểm sau điều chỉnh (nếu có).

Thể lệ chương trình “Tiếp nối Tri ân”

Đơn yêu cầu thanh toán

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi