MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “ƯU ĐÃI RỘN RÀNG – MỪNG ĐÓN THU SANG”
03/10/2023

THỜI GIAN: Từ ngày 03/10/2023 đến hết 20/10/2023


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Chương trình áp dụng cho những khách hàng là bên mua bảo hiểm, đã đóng khoản phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Gia Đình Là Nhà được bán thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc Dân và thực hiện:

Đóng phí bảo hiểm định kỳ cho kỳ phí đến hạn của năm thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và cung cấp đầy đủ thông tin hợp lệ trong thời gian từ ngày 03/10/2023 đến hết 20/10/2023.

Thực hiện khôi phục hiệu lực hợp đồng thành công, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Hợp đồng mất hiệu lực trong khoảng thời gian 04 Năm Hợp đồng đầu tiên;
  • Hoàn tất phiếu yêu cầu khôi phục hợp đồng đầy đủ thông tin và hợp lệ trong thời gian từ ngày 03/10/2023 đến hết 20/10/2023;
  • Hoàn tất Bản khai báo tình trạng sức khỏe đầy đủ thông tin và hợp lệ trong thời gian từ ngày 03/10/2023 đến hết 20/10/2023 (nếu được MAP Life yêu cầu);
  • Hoàn tất các kỳ phí đến hạn chưa nộp và lãi phát sinh (nếu có) trong thời gian từ ngày từ ngày 03/10/2023 đến hết 20/10/2023; (Khách hàng phải thanh toán đầy đủ Phí Bảo hiểm bằng với tất cả khoản Phí Bảo Hiểm cơ bản cho khoảng thời gian kể từ ngày Hợp Đồng bị mất hiệu lực đến ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng);
  • MAP Life chấp nhận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước ngày 20/11/2023.

 

ƯU ĐÃI:

Tặng 20% (nhưng không quá 30.000.000 đồng) của:

  • Phí bảo hiểm định kỳ thực đóng của năm hợp đồng thứ 1; hoặc thứ 2; hoặc thứ 3; hoặc thứ 4 của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; hoặc
  • Giá trị nhỏ hơn giữa Phí bảo hiểm quy năm của 01 Năm hợp đồng bảo hiểm và tổng phí thực đóng để khôi phục hiệu lực Hợp đồng.

Lưu ý: 

  • Ưu đãi căn cứ trên phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính (không bao gồm phí tăng thêm do thẩm định dưới chuẩn (nếu có)), không bao gồm phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ và đóng thêm (nếu có).
  • Ưu đãi căn cứ trên phí bảo hiểm sau điều chỉnh (nếu có).

Thể lệ chương trình "Ưu đãi rộn ràng - Mừng đón Thu sang"

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi