MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “XUÂN RƯỚC LỘC VÀNG – TÂN NIÊN VẠN PHÚC”
06/01/2023

 

Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 09/03/2023, khách hàng là bên mua bảo hiểm, mua mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của MAP Life thông qua nền tảng bán hàng trực tuyến của MAP Life tại địa chỉ: https://digital.map-life.com.vn sẽ có cơ hội nhận quà tặng tương ứng mức phí bảo hiểm năm đầu tiên thực nộp mỗi hợp đồng, cụ thể:

STT

Phí bảo hiểm năm đầu thực nộp

(X) (đvt: đồng)

Quà tặng

Số lượng tối đa

1

500.000 ≤ X < 700.000

E-voucher có mệnh giá 200.000 đồng

100

2

700.000 ≤ X < 1.000.000

E-voucher có mệnh giá 300.000 đồng

100

3

1.000.000 ≤ X < 2.000.000

E-voucher có mệnh giá 500.000 đồng

100

4

2.000.000 ≤ X < 3.000.000

Phiếu mua vàng PNJ có mệnh giá 1.000.000 đồng

70

5

3.000.000 ≤ X

Phiếu mua vàng PNJ có mệnh giá 1.500.000 đồng

5

 

Thể lệ chương trình khuyến mại " Xuân rước lộc vàng - Tân niên vạn phúc"

Danh sách khách hàng nhận quà