MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "YOLA - HỘI HÈ KHÁM PHÁ"
01/08/2023

Từ ngày 05/08/2023 đến hết ngày 04/09/2023, những Khách hàng là Khách hàng và/hoặc Nhân viên của Công ty Cổ phần Giáo dục Yola mua bảo hiểm trực tuyến tại https://digital.map-life.com.vn/MAP với mức phí đóng từ sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn, cụ thể:

STT

Tổng phí bảo hiểm thực nộp (X)

đơn vị tính: đồng

Quà tặng

Số lượng

quà tặng

1

200.000 ≤ X < 400.000

01 E-voucher Got It mệnh giá 100.000 đồng

100

2

400.000 ≤ X < 600.000

01 E-voucher Got It mệnh giá 150.000 đồng

100

3

600.000 ≤ X < 800.000

01 E-voucher Got It mệnh giá 250.000 đồng

80

4

800.000 ≤ X < 1.000.000

01 E-voucher Got It mệnh giá 300.000 đồng

80

5

1.000.000 ≤ X

01 E-voucher Got It mệnh giá 500.000 đồng

30

 

Cách thức tham gia

  • Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://digital.map-life.com.vn/MAP 
  • Bước 2: Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và thực hiện nhập các thông tin cá nhân được yêu cầu.
  • Bước 3: Tại trang “Thông tin bảo hiểm của bạn”, vui lòng điền vào mục “Mã giới thiệu”: Yola, như hình minh họa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết tại: Thể lệ Chương trình "Yola - Hội hè khám phá"

Danh sách khách hàng nhận quà tặng