MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "HÈ NÓNG, RINH COMBO NÓNG HƠN HÈ"
25/07/2022Từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 06/08/2022, 10 khách hàng đầu tiên mua mới sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư Vững Tin Sống Khỏe thông qua nền tảng bán hàng trực tuyến của MAP Life https://digital.map-life.com.vn/ với tổng phí bảo hiểm thực đóng cho tất cả các Hợp đồng mua mới trong thời gian khuyến mại từ 2.000.000 đồng trở lên sẽ nhận quà tặng là 01 (một)
Máy xay thịt LocknLock ngay sau thời gian 21 ngày cân nhắc của Hợp đồng.

 

STT

Tổng phí bảo hiểm thực đóng

Giá trị quà tặng
(đvt: đồng)

Số lượng tối đa

1

Tổng phí bảo hiểm từ 2.000.000 đồng trở lên

1.434.000

10

 

Thể lệ chương trình khuyến mại Hè nóng, rinh combo nóng hơn hè

Danh sách khách hàng nhận quà tặng