MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
HIỂU RỦI RO KHI THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ - CHU TOÀN CHO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG

Ngày nay, người dân có thể chủ động tiếp cận tìm hiểu, mua bảo hiểm nhân thọ rất dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt. Bạn có thể sở hữu một hợp đồng bảo hiểm trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay. Mua bảo hiểm là quản lý rủi ro tài chính cho bản thân hoặc gia đình bạn. Vì thế, bạn cần sàng lọc những gì bạn thấy và những gì bạn đọc trước khi quyết định mua bảo hiểm nhân thọ.

 

1. Xác định rõ nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được chia thành nhiều loại bảo hiểm nhân thọ theo nhu cầu, mục đích khác nhau của khách hàng như bảo vệ, đầu tư, tích lũy. Bảo hiểm nhân thọ là kênh tài chính dài hạn cho kế hoạch tiết kiệm an toàn và hiệu quả, chu toàn cho tương lai thịnh vượng. Do đó, bạn cần xác định nhu cầu ưu tiên để lựa chọn loại bảo hiểm nhân thọ nên tham gia.

Ví dụ: nếu bạn muốn có quỹ dự phòng tài chính an toàn cho tương lai, bạn nên chọn sản phẩm bảo hiểm bảo vệ.

 

2. Cân đối khả năng tài chính

Một kế hoạch tương lai được xây dựng trên nền tảng hiện tại. Các quyền lợi bảo hiểm được chi trả theo cam kết trong hợp đồng khi việc đóng phí bảo hiểm được duy trì đều đặn. Do đó, cân nhắc chọn mức phí bảo hiểm phù hợp với điều kiện tài chính của bạn trước khi tham gia. Thông thường, khoản tiết kiệm đóng phí bảo hiểm tốt nhất từ 10-15% so với tổng thu nhập.

 

3. Cái nhìn cảm tính, sai lầm về bảo hiểm nhân thọ

Hiểu sao cho đúng về bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ được công ty bảo hiểm cung cấp, là cách thức dự phòng tài chính an toàn cho tương lai của người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng bằng cách chi trả, bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Hãy nhớ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là cách thể hiện trách nhiệm với chính sức khỏe, sinh mạng của mình. Khi đã có một khoản tài chính dự phòng, bạn sẽ cảm thấy yên tâm thực hiện các kế hoạch tương lai, vươn tới ước mơ của mình.

 

Chỉ nên mua bảo hiểm nhân thọ sau khi bạn hiểu rõ nhu cầu và cân đối khả năng tài chính cá nhân. Các yếu tố khác như xác minh thông tin quan trọng về công ty bảo hiểm, dịch vụ khách hàng cũng không thể bỏ qua. Cần đảm bảo đáp ứng các yếu tố quan trọng trước khi mua để sở hữu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp.

 

Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir